OFERTA ZAJĘĆ

 • Koła polonistyczne, historyczne, edukacja obywatelska
 • Koła biologiczne i geograficzne
 • Zajęcia laboratoryjne z fizyki i chemii
 • Koła matematyczne
 • Konwersacje w językach obcych
 • Kurs podstawowy z języka obcego innego niż nauczany w szkole (tylko ZSO)
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Indywidualne zajęcia edukacyjne (skierowanie pedagoga szkolnego)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne (skierowanie pedagoga szkolnego)
 • Terapia pedagogiczna (skierowanie pedagoga szkolnego)
 • Zajęcia rewalidacyjne (skierowanie pedagoga szkolnego)
 • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna
 • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o świetlicę profilaktyczno-wychowawczą (tylko ZSO)
 • Zajęcia pobudzające aktywność fizyczną
 • Zajęcia muzyczno-wokalne
 • Zajęcia plastyczne
 • Kurs rysunku artystycznego i technicznego (tylko PG nr 2 i ZSO)
 • Zajęcia teatralno-filmowe
 • Zajęcia dziennikarskie (tylko PG nr 1 i PG nr 2)
 • Koło multimedialne z fotografią cyfrową
 • Otwarta pracownia internetowa dla uczniów
 • Wyjazdy na otwarte zajęcia edukacyjne na wyższych uczelniach (tylko ZSO)
 • Wycieczki edukacyjne jednodniowe 25. Akademia umiejętności (tylko ZSO)
 • Obóz socjoterapeutyczny (tylko ZSO)